Måling (skissering) og tilpassing av benkeplater i granitt til kjųkken og bad

Forberedelser til måling (skissering) av din arbeidsbenk i granitt

Granitt er et massivt materiale. Det veier mer enn 90 kg per kvadratmeter.

    * Vennligst se til at skapene er sikkert festet til veggen, har jevn hųyde og at de i likhet med gulvet er sterke nok til å tåle vekten av en arbeidsbenk i granitt.
    * Endelig plassering av vask, komfyrtopp og kraner må avgjųres fųr skisseringen kan ferdigstilles.
    * Vennligst pass på at skap eller annen stųtte ikke fjernes etter at vi har vęrt og skissert en mal for arbeidsbenken. Målinger utfųrt på dette tidspunktet er eksistensielle for å sikre en god tilpassing. Endringer etter skisseringen vil sannsynligvis medfųre store vanskeligheter og nųdvendige endringer kan bli svęrt kostbare.

Ledd

Av natur er granitt et både massivt og tungt materiale. Det er derfor ikke videre praktisk å produsere benkeplater noe sęrlig ut over en lengde på 3 meter. Vi forbeholder oss også retten til å legge inn et ledd ved behov for å fųlge retningslinjer for helse og sikkerhet eller hvor det er vankskelig å komme til.

Levering og tillpassing

Vi arbeider internasjonalt gjennom Storbritannia og deler av Europa. Kontakt oss for spųrsmål om tilgjengelighet i Europa på: info@craftsmanltd.co.uk.
Vi leverer og tilpasser normalt i lųpet av 2 uker etter motatt bestilling. Du bųr da fjerne eventuelle skapdųrer eller andre gjenstander som kan skades.
I sitt arbeid med granitt, er våre montųrer ekstremt forsiktige. Det er allikevel et faktum at materialene er svęrt tunge og kan vęre vanskelige å håndtere i trange omgivelser på kjųkken eller bad. Derfor ber vi deg om å vennligst fjerne skapdųrer eller andre gjenstander som kan vęre utsatt for skade. Vi dessverre ikke ta ansvar for skade på gjenstander som har blitt stående.

Tilpassing av vask til din arbeidsbenk i granitt

Vennligst se til at det er tilstrekkelig med plass og stųtte til vasken. I de fleste tilfeller kommer den med tilhųrende instruksjoner som vil forklare hvordan du sųrger for tilstrekkelig rom og stųtte for vasken på undersiden. Vår montųr vil kunne forklare hva som må gjųres av deg (eller de som bygger kjųkkenet) fųr og etter at våre montųrer utfųrer sin del. Hvis montųrene må utfųre ekstra arbeid når de kommer for å montere vasken, kan det bli nųdvendig med et pristillegg.

Tung innebygd vask

I de fleste tilfeller ved bruk av tung innebygd vask, som for eksempel av emalje, anbefales det å konstruere en ramme av tre rundt hele vasken og mellomrommet til granittplaten hvor det er tettet med silikon. Dette er etter vår erfaring, enklest å gjųre ETTER at arbeidsbenken i granitt er tilpasset. Dette må du gjųre selv eller få de som bygger kjųkkenet til å gjųre det for deg. I dette tilfellet kan våre montųrer hjelpe deg ved å lime vasken fast til bunnen av benkeplaten slik at rammen kan konstrueres senere.

Innebygd vask av rustfritt stål

Våre montųrer vil skru og lime vasker i rustfritt stål til arbeidsbenken ved å bruke spesialtilpassede klemmer (disse fųlger vanligvis med vasken). De vil også tette med klar silikon i leddet mellom vasken og arbeidsbenken.

Tilpassing av kjųkkenbenk i granitt

Tilpassing av beskyttelsesmateriale

Fit splash back

Vegger er svęrt sjelden helt rette og det vil derfor kunne bli sprekker mellom benkeplater og veggen. Vi anbefaler derfor at det tilpasses en såkalt "splash back" i glass eller annet materiale sammen med benkeplaten eller at veggen dekkes med noe annet etter at arbeidsbenken er tilpasset. Montųrene våre kan også vęre nųdt til å gjųre små forandringer på veggene rundt benkeplaten. Naturligvis tar man forhåndsregler for å minimere eventuelle skader ved slikt arbeid, men Craftsman Ltd kan ikke ta ansvar for skader på murvegger. Det er kundens ansvar å beskytte veggene tilstrekkelig og reparere eventuelle skader.

Ekstra hjelp

I enkelte tilfeller hvor granittplatene er ekstra lange og/eller omfangsrike (for eksempel til kjųkkenųyer), kan det bli nųdvendig å få hjelp av flere til å lųfte og forflytte benkene på plass. Kunden kan selv stå for anskaffelsen av ekstra hjelp, men Craftsman Ltd kan da ikke stå helsemessig ansvarlige. Om kunden ikke har mulighet til å skaffe ekstra arbeidskraft, kan Craftsman Ltd selv skaffe ekstra hjelp mot ekstra betaling. Et slikt behov vil i såfall vęre tydelig allerede i startfasen av arbeidet og problemstillingen vil inkluderes i resten av forhandlingene på dette tidspunktet.

Water and Gas fitting

Vi kan montere både vask og komfyr i din granittbenk, men vi anbefaler deg å kontakte en kvalifisert rųrlegger og elektriker for å koble til vann og elektrisitet.

Vedlikehold av dine benkeplater i granitt på bad eller kjųkken

Våre ansatte vil med glede veilede deg. Vi har også satt opp en side med retningslinjer for vedlikehold av benkeplater på bad og kjųkken for å hjelpe våre kunder.
Granitt er et naturlig materiale og i sjeldne tilfeller kan det ha defekter eller mangler som fųlge av den naturlige behandlingen av materialet. Det kan ha blitt små merker etter produksjonen, leveringen og/eller installasjonen. Vi forbeholder oss retten til å reparere mindre defekter uten å informere kunden. Vi forbeholder oss også retten til å bruke kjemikalier eller fyllmasse som allerede kan befinne seg i arbeidsbenken av granitt for å effektivisere reparasjoner.

 

randm ness